A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Projekt s názvem „Hudba nezná hranice - pořádání společných CZ-PL koncertů prostřednictvím společného pěveckého sboru“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000221

logo
logo

Název programu: INTERREG V-A  Česká republika - Polsko Fond mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia

 
Zaměření projektu: Projekt reaguje na přirozenou potřebu obyvatel Hati a Krzyźanowic, rovněž i okolních obcí po kulturním vyžití. Z hlediska typu území se jedná o vesnické oblasti, kde po náročném pracovním týdnu se obyvatelé chtějí odreagovat, pobavit a kulturně vyžít. Krzyźanowice a Hať mají bohatý počet různých typů akcí, jak již kulturních, sportovních nebo volnočasových

 
Hlavní cíle projektu: prohloubení spolupráce v oblasti kultury prostřednictvím uspořádání společných koncertů s úřastí společného CZ-PL pěveckého sboru. Abychom mohli tohoto cíle dosáhnout, bude zapotřebí, aby se členové stávajících pěveckých sborů - z obce Hať a AD LIBITUM z Krzyźanowic připraví společný repertoar, který na organizovaných akcích (v Hati-CZ a v Krzyzanowicích-PL) uvedou. Projekt rovněž nabízí realizaci dvou hudebních akcí za účasti a ve spolupráci s pol. interprety a z Hati.

 
Cílová skupina: V rámci projektu můžeme identifikovat dvě základní cílové skupiny. První cílovou skupinou jsou samotní členové pěveckých sborů. Druhou cílovou skupinou jsou obyvatelé obcí, kde sbory působí - Hať a Krzyźanowice, ale rovněž i sousedících obcích v okolí.

 
Výše nákladů:
Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu činí:              27 349,40 EUR
Maximální výše dotace z EFRR na mikroprojekt činí: 23 246,99 EUR, tj. 85 %


 

Kolaja 2016Kolaja 2016

kolaja 2

kolaja 3

kolaja 4kolaja 5


 

NOVOROČNÍ KONCERT

Novoroční koncert

Novoroční koncert

koncert

koncet

koncert

koncert

Koncert


Hudba nezná hranic

Muzikanie zna granic