A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výsledky měření kvality ovzduší z dotace MSK 2016

na internetový portál www.chmi.cz byl nahrán první měsíční přehled průběžných výsledků koncentrací suspendovaných částic měřených v letošním roce v rámci dotace Českému hydrometeorologickému ústavu z rozpočtu Moravskoslezského kraje v obcích Hať, Osoblaha a Sudice.

Najdete ho pod přímým odkazem:
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/OCO/prehledy/hat_osoblaha_sudice/prhl_kraj8.htmnebo na stránce „2016 - Hať, Osoblaha a Sudice“ (O nás >> Organizační struktura >> Pobočka Ostrava >> Oddělení ochrany čistoty ovzduší >> Nabídka služeb). Informace budou aktualizovány a doplňovány v měsíčním kroku.

limity 1umístění

 

tabulka

Suspendované částice frakcí PM10 a PM2,5:

jedná se tzv. „polétavý prach“ nebo též „prašný aerosol“ – směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu, které jsou unášeny vzduchem. „Suspendované“ částice jsou takové částice, které nejsou natolik hmotné/těžké, aby vlastní vahou rychle dopadaly na povrch země, ale delší dobu se vyskytují v dýchací zóně člověka (několik metrů nad zemí), podobně jako škodlivé plyny produkované lidskou činností (např. oxidy síry nebo dusíku) a mohou tak negativně ovlivňovat zdraví lidí. PM10/2,5 jsou částice s aerodynamickým průměrem menším než 10/2,5 µm (mikrometrů). Negativní účinky vdechovaných částic na lidské zdraví se liší v závislosti na průměru částic, na jejich složení a původu. Čím jemnější (menší) je částice, tím hlouběji může proniknout do lidského organismu. Vzhledem k tomu, že složení částic je velmi proměnlivé, mohou částice způsobit nejen podráždění sliznic dýchací soustavy, zvýšenou produkci hlenu, ale i snížení imunity a zvýšení náchylnosti k onemocnění dýchací soustavy, chronickou bronchitidu, kardiovaskulární potíže, zvýraznění symptomů astmatiků, zkrácení celkové délky života, zvýšení úmrtnosti populace. Částice mohou mít různorodé chemické složení, mohou obsahovat popílek, saze a horniny, ale i polyaromatické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy (jako např. DDT) nebo těžké kovy. Pocházejí buď přímo ze zdrojů, nejčastěji ze spalovacích procesů přírodních i prováděných člověkem (tzv. primární částice) nebo vznikají druhotně v atmosféře působením fyzikálně-chemických procesů ve volném ovzduší (sekundární částice).

 

PM

 

PM