A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Provoz lékárny Hať v době letních prázdnin

(ČERVENEC - SRPEN)
Po: 8-13
út: 9-16
st: 8-16
čt: 8-13
pá: 8-13
celý text

ostatní | 17. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Pitní voda - upozornění

Vzhledem k dlouhodobému suchu vyzývá Obec Hať občany, aby šetřili vodou - zejména omezte v co největší míře odběr pitné vody na mytí aut, napouštění bazénů a zalévání zahrad. Protože se nepředpokládá zlepšení nepříznivého vývoje hydrologické situace, s vodou je třeba nakládat hospodárně a pitnou vodu z veřejného vodovodu užívat k účelu, k němuž je určena. celý text

ostatní | 12. 7. 2019 | Autor: Správce Webu
Třiďte odpad, má to smysl

EKO-KOM, a.s.

EKO-KOM, a.s. - Obec Hať

1) Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2018 (kg/obyvatele/rok)
2) Výtěžnost po komoditách v dané lokalitě v období 2014-2018 (kg/obyvatele/rok) - Obec Hať
3) Vývoj množství směsného komunálního odpadu v dané lokalitě (kg/obyvatele/rok) - Obec Hať celý text

ostatní | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt "Rodinné pasy"


ostatní | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Nález SPZ v Hati

Dne 10.6.2019 se našla na parkovišti u lékárny ležet státní poznávací značku od auta. Číslo značky: 5T6 84 98

Značka je k vyzvednutí v lékárně v Hati. celý text

ostatní | 10. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornění občanům Hati - nález odhozených injekčních stříkaček

Vážení spoluobčané,
v obci Hať se v tomto období vyskytly případy nálezu odhozených injekčních stříkaček. Tyto případy byly předány Policií ČR.

Objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu nebo stříkačku:

- nález okamžitě oznamte Městské Policii Hlučín tel. 595 020 202 nebo na linku tísňového volání 156
nebo bezpečně doručte na Obecní úřad v Hati.

S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje (například pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem).

celý text

ostatní | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

EKO-KOM

výsledky obce v systému EKO-KOM za rok 2018 celý text

ostatní | 6. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Plánovaná rekonstrukce komunikace „Rakowiec“ v k.ú. Šilheřovice

Vážení občané obce Hať,
dovolte nám, abychom vám oznámili, že v období od 10. 6. 2019 – 10. 8. 2019 bude probíhat plánovaná rekonstrukce komunikace „Rakowiec“ v k.ú. Šilheřovice. Z tohoto důvodu bude daný úsek trvale uzavřen. Omlouváme se za způsobené komplikace!


Radek Kaňa, starosta Obce Šilheřovice
Grzegorz Utracki, wojt Gminy Krzyzanowice
Grzegorz Swoboda, starosta Powiatu Raciborskiego
celý text

ostatní | 3. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Oprava mostu na ul. Na Chromině u p. Glenze x ul. Višňová

V pondělí 13.5.2019 začala oprava mostu na ul. Na Chromině u p. Glenze x ul. Višňová, která potrvá cca 3 měsíce. Pro pěší a cyklisty bude přechod možný po náhradní lávce, která bude zřízena. V místě prací se prosím pohybujte se zvýšenou opatrností. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

„Kalendář akcí na Hlučínsku 2019“


ostatní | 12. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace – 3. výzva - informace občanům

Výjimečně štědrá výzva na kotlíkové dotace a kotlíkové půjčky je tady...

Vážení spoluobčané, pokud topíte kotlem na tuhá paliva I. a II. emisní třídy, pak dle Zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., tyto kotle nebudete moci od září 2022 využívat. Nová výzva kotlíkových dotací přináší pro náš kraj přelomovou změnu. Určitě jsou mezi námi takoví občané, kteří uvažují o výměně svého kotle, ale nedisponují dostatečnými finančními prostředky.

Prostředky budou občanům v podobě dotace a bezúročné půjčky poskytnuty obcemi dopředu a občané si za ně zrealizují výměnu starého kotle za nový moderní kotel/tepelné čerpadlo.

Část poskytnutých finančních prostředků (bezúročné půjčky) budou následně občané splácet obci.
Obec je připravena svým občanům celou dotaci administrovat, a také zajistit individuální odborné poradenství výměny kotle.

Případné zájemce zveme na informativní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 18:00 hodin v prostorách Kulturního domu v Hati, kde obdržíte bližší informace, časový harmonogram a podmínky, za jakých bude moci občan o půjčku zažádat.

Žádosti o kotlíkovou půjčku bude obec přijímat do 3. května 2019. Zájemci se mohou v úředních hodinách přihlásit na obecním úřadě v Hati v kanceláři č. 12 u Mgr. Milana Šuly, popř. u paní Kalvarové.

Žádosti o kotlíkovou dotaci bude kraj přijímat od 13. května 2019 od 10:00 hodin.


celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Hledá se nový kronikář - kronikářka...


ostatní | 28. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Informace z oblasti evidence obyvatel


ostatní | 26. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Informační materiály ohledně osobních dokladů


ostatní | 26. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení - revize čerpacích šachet tlakové kanalizace

Oznamujeme občanům, že od pondělí 11.3.2019 budou prováděny revizním technikem revize na čerpacích šachtách tlakové kanalizace v obci Hať.
celý text

ostatní | 7. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zpětný sběr elektrozařízení

Elektrozařízení pocházející z domácností (nejčastěji recyklovaná elektrozařízení jsou ledničky, pračky, myčky, vysavače, sušičky, sporáky, plotny, mikrovlné trouby, el.topidla, el.vrtačky atd.), mohou občané bezplatně odevzdávat na sběrném místě na ul. Na Stráni, Hať každé první úterý v měsíci od 16.00 do 18.00 hod. celý text

ostatní | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Železný šrot - sběrné místo

Oznamujeme občanům, že železný šrot je možno odevzdat na technickém dvoře ul. Na Stráni 1, Hať v době: pondělí - pátek: 8.00 - 14.00 hod.

Železný šrot již nelze odevzdávat na hřišti TJ SOKOL HAŤ. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

ARRIVA MORAVA a.s. - změna jízdního řádu od 3.3.2019 do 8.6.2019 autobus č. 290

platnost od 3.3.2019 do 8.6.2019 celý text

ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornění

Vážení občané, po naší obci se opět pohybují lidé, kteří nabízejí zprostředkování levnějších energií. Buďte proto, prosím, obezřetní, koho si do svých domů vpouštíte. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZO pytle

OZO Ostrava nabízí prostřednictvím Obecního úřadu Hať igelitové pytle na odpad (OZO pytle). Pytle jsou opatřeny značkou OZO a jsou firmou vyváženy stejně jako popelnice. Cena za 1 ks je 30,- Kč. celý text

ostatní | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Informace celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

OZO Ostrava s.r.o. - platba za rok 2018

OZO Ostrava s.r.o. rozeslala občanům Hati
faktury za sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018.
Den splatnosti je úterý 23.10.2018.
celý text

ostatní | 19. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
INFORMACE

Informace pro osamělé žijící osoby

Osoby žijící samostatně v rodinném domě nebo bytě, které mají starobní nebo invalidní důchod jako jediný zdroj příjmu mohou požádat v pokladně obecního úřadu o jednorázový příspěvek ve výši 500,-Kč na částečnou úhradu svozu a odstranění tuhého domovního odpadu.
Podmínky pro přiznání finančního příspěvku za odvoz TDO:
- žadatel žije v rodinném domě nebo bytě v bytovém domě osaměle, v bytě nebo domě není trvale přihlášená jiná osoba (žadatel nemusí být vlastníkem RD)
- starobní nebo invalidní důchod je jediným zdrojem příjmů žadatele (potřeba doložit např. čestným prohlášením)
- žadatel doloží potvrzení o úhradě TDO za daný kalendářní rok ve kterém o příspěvek žádá celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

ASEKOL - nový E-box umístěny v přízemí Obecního úřadu v Hati

E-box je vhodný převážně pro drobná elektrozařízení a baterie. Doposud bylo v ČR umístěno téměř 2500 E-boxů, z nichž bylo dosud svezeno téměř 90 tun elektroodpadu.

Nádobu najdete umístěnou v přízemí Obecního úřadu v Hati.
Do E-boxu patří
- veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek)např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další
- baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem
celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Kontejnery na sklo - k zamyšlení

K zamyšlení je problém s hlukem při vhazování skla do zelených kontejnerů.

Co vede lidi k tomu, vyhazovat sklo bezohledně (s vědomím, jaký to dělá neuvěřitelný rámus) před pátou hodinou ráno a klidně i po jedenácté večer?

Zde je na místě více ohleduplnosti občanů ke svým spoluobčanům bydlícím poblíž kontejnerů.

Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 16. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
volné postele

Půjčovna kompenzačních pomůcek


ostatní | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ Hať,. p.o. - oznámení

Na ZŠ a MŠ Hať p.o. si můžete zakoupit: ALMANACH za 88,-Kč a tašku s logem školy za 40,-Kč.
celý text

ostatní | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední