A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL K 24/9/2020

Vážení, v návaznosti na včerejší rozhodnutí ministra zdravotnictví (č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN) vám níže pro přehlednost zasílám aktualizovaná pravidla pro chování v rámci regionálního fotbalu, která jsou účinná od dnešního dne.

Současně prosím o jejich distribuci do celého hnutí.

1) Utkání ve venkovních prostorech se smí zúčastnit max. 50 diváků.
2) Nad 50 diváků se smí utkání zúčastnit pouze v případě, že mají všichni pevně určené místo k sezení (max. 1000).
3) Pokud se utkání účastní nad 50 diváků, organizátor je povinen evidovat celkový počet míst k sezení.
4) Organizátor je vždy povinen zabezpečit rozestup mezi diváky nejméně 2m.
5) Místa se NESČÍTAJÍ – nelze mít 50 diváků na státní + další k sezení.
6) Důrazně se nedoporučuje instalovat přenosná místa k sezení navíc.
7) Do divácké kvóty se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci utkání a hráči, jsou-li nejméně 2m od diváků.
8) Osoby mimo areál se do divácké kvóty nezapočítávají.
9) Důrazně se doporučuje dodržovat přísná hygienická opatření při pohybu ve vnitřních prostorách.

celý text

ostatní | 24. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení majitelům pozemků a nemovitostí - dne 23.9.2020

Oznámení majitelům pozemků a nemovitostí
Vzhledem ke skutečnosti, že v minulém období nebyla do Katastru nemovitostí zavkladována věcná břemena týkající se tlakové kanalizace, obec musí tuto skutečnost napravit nyní.
Proto jsou v průběhu letošního roku vyzýváni majitelé pozemků a nemovitostí (i spolumajitelé), aby se dostavili na obecní úřad k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene k tlakové kanalizaci a také nové Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.
K podpisu byli zváni majitelé pozemků a nemovitostí postupně podle ulic, a to zveřejněním v místním rozhlase, na INFO Hať a také na webu obce. Nyní již jsou připraveny k podpisy smlouvy k nemovitostem a pozemkům na všech ulicích, mimo ulice Lipové od č.o 141. Majitelé na MK Lipová č.o. 141 až č.o. 350 budou vyzváni v následujícím období.
Prosíme proto majitele, kteří doposud obecní úřad za tímto účelem nenavštívili, aby tak učinili a dostavili se s občanským průkazem a 30,- Kč - poplatek za ověření podpisu.
Děkujme za pochopení a vstřícnost.
celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
česká pošta

Česká pošta - oznámení od 1.10.2020

Vážení klienti, od 1.10.2020 bude změněna otevírací doba pošty v Hati. celý text

ostatní | 21. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva pro vlastníky nemovitosti v obci Hať - ode dne 18.9.2020

Prosíme vlastníky nemovitostí a přilehlých pozemků na ulicích:
Kostelní, K Remízce, K Hubertu, Lipová č.o. 1-140, Lomená, Na Návrší, Na Stavech, Na Stráni, Mlýnská, Pekařská, Pod Olšinou, Prostřední, Rozcestní, Rychlovecká, Sportovců, Souběžná, Stolařská, Svazácká, Šelvická, U Pískovny, U Zahrádek, U Závodu, V Koutě, V Kotlině, Višňová a Záhumní, aby se dostavili v co možná nejkratší době na obecní úřad k podpisu smluv:
- Smlouva o zřízení věcného břemene
- Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Přineste si občanský průkaz. Děkujeme. celý text

ostatní | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Jak volit?


ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Moštování ovoce

Český zahrádkářský svaz - ZO Hať oznamuje, že od 2.9.2020 bude probíhat moštování ovoce. Moštovat se bude každou středu od 14:00 do 17:00 hodin v objektu Českého zahrádkářského svazu na dolní Hati.

Provoz moštárny bude probíhat po dobu zájmu občanů o moštování. celý text

ostatní | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Oldřišovský zámek

Hlasování v Ceně J. M. Olbricha

Líbí se vám zrekonstruovaný oldřišovský zámek?
Hlasujte v Ceně J. M. Olbricha


Hlasováním je možné dát jeden hlas z jedné IP adresy / den. Duplicitní hlasy budou smazány.
celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Střelecká soutěž ve střelbě na asfaltové terče „O Pohár starosty obce Hať“

Vážení občané, Myslivecký spolek „HUBERT“ Hať si Vám dovolujeme oznámit, že v sobotu dne 19.9.2020 pořádá na střelnici u myslivecké chaty v Hati střeleckou soutěž ve střelbě na asfaltové terče „O Pohár starosty obce Hať“. Soutěž se střílí pod záštitou starosty obce Hať a zúčastní se ji špičkoví střelci z celé republiky. V pátek dne 18.9.2020 od 15.00 hod. proběhne tréninkové střílení. Na sobotu je připraveno bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit.
Všechny občany Hati a okolí na tuto akci srdečně zvou myslivci z Hati.

celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornění pro cestující autobusem - linka č. 290

Upozornění pro cestující autobusem

Od 21. 9. 2020 dochází na lince č. 290 ke změně doby odjezdu u autobusu č. spoje 23 odjezd ze zastávky Hať, točna v 7:13 hod. k dřívějšímu odjezdu o 8 minut.
Spoj č. 23 (školní autobus) bude odjíždět ze zastávky Hať, točna již v 7:05 hod.

celý text

ostatní | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Vítání občánků

V neděli  4.10.2020 v 10.00 hod. v Kulturním domě v Hati
se uskuteční „Vítání občánků“.

Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů obce Hať, prosíme, aby tuto skutečnost oznámili do úterý 22.09.2020 na Obci Hať, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění.
Jedná se o novorozence  s trvalým pobytem v obci Hať.  Doložte rodný list dítěte a občanský průkaz matky.
celý text

ostatní | 3. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva občanům dne 2.9.2020 - podpisy smluv

Prosíme vlastníky nemovitostí a přilehlých pozemků na ulicích Dělená, Dolina, Lomená, Na Návrší, Mlýnská, Prostřední, Rychlovecká, Souběžná, Svazácká, Šelvická, U Zahrádek, Uzavřená , V Koutě, U Závodu, V Kotlině a Záhumní, aby se dostavili na obecní úřad k podpisu smluv: Smlouva o zřízení věcného břemene a Smlouva o dodávce vody v co možná nejkratším termínu. Sebou si přineste OP. celý text

ostatní | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Program kotlíkových půjček

Vážení spoluobčané,
pokud stále zvažujete výměnu kotle na tuhá paliva za ekologické kotle na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo a nevyužili jste možnost zapojit se do programu kotlíkových půjček v první fázi v roce 2019, máte v tomto okamžiku ještě možnost se do programu zapojit. Od obce můžete získat bezúročnou návratnou finanční výpomoc 150 000,- Kč nebo 200 000,- Kč podle typu kotle a zajistit si tak předfinancování výměny nevyhovujícího kotle.
Bližší informace získáte na OÚ v Hati u místostarosty obce nebo na webových stránkách obce v záložce Kotlíkové půjčky.
celý text

ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Lékárna Hať - otevírací doba

Lékárna Hať oznamuje, že v úterý 1. září bude otevřeno od 10:00 do 16:00 hodin. V září již bude v lékárně obvyklá otevírací doba, to je v pondělí, středu 8-16, v úterý 10-16, čtvrtek, pátek 8-14. celý text

ostatní | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
mažoretky

Mažoretky VerSário Hlučín

Mažoretky VerSário Hlučín - nábor dívek od 4 let

Nábor dívek od 4 let do mažoretek VerSário Hlučín bude probíhat od 3.9.2020 v pondělí 18.00 - 19.30 a čtvrtek 17.00 - 20.00v ZŠ Tyršova Hlučín.
celý text

ostatní | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Výtvarná a estetická výchova pro žáky základních škol


ostatní | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Moštování

Český zahrádkářský svaz - ZO Hať oznamuje, že od 2.9.2020 bude probíhat moštování ovoce. Moštovat se bude každou středu od 14:00 do 17:00 hodin v objektu Českého zahrádkářského svazu na dolní Hati. 

Provoz moštárny bude probíhat po dobu zájmu občanů o moštování.
celý text

ostatní | 27. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Změna v jízdním řádu 904290 - od 30.8.2020

Od 30.8.2020 dochází k drobným změnám v jízdním řádu Hať - Hlučín - Ostrava, Přívoz.  Změna se týká spoje č. 7 (spoj bude uspíšen o 2 minuty na 4:29 - odjezd z výchozí stanice Hať, točna) a č.9 (spoj bude uspíšen o 6 minut na 4:50 - odjezdu z výchozí stanice Hať, točna). Zastávka Hlučín, Petra Bezruče bude jen na znamení.
celý text

ostatní | 26. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Knihovna Hať - oznámení

Knihovna Hať oznamuje, že ve dnech 3.9.2020 (čtvrtek), 8.9.2020 (úterý) a 10.9.2020 (čtvrtek) bude mít z důvodu dovolené zavřeno. celý text

ostatní | 25. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Mažoretky MK Ballerisimo se těší na nová děvčata


ostatní | 3. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Televizní signál DVB - T2

V České republice odstartovala druhá vlna televizní digitalizace. Přeladění na nový digitální signál DVB-T2 se postupně dotkne všech domácností, které přijímají vysílání pomocí venkovní či klasické antény.
Již 27.srpna 2020 vypne své stávající vysílání ve starém standardu DVB-T vysílač Ostrava - Hošťálkovice.
Jelikož jde o náročný proces a Česká televize je prvním vysílatelem, jehož programy budou postupně ze starého signálu DVB-T mizet, občasné se mohou o způsobu přeladění či v případě jiných technických problémů obrátit o pomoc na telefonní číslo 2 6113 6113 nebo na e-mail: info@ceskatelevize.cz.
Podrobné informace jsou také dostupné na webu: www.digict.cz.

celý text

ostatní | 24. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID 19 - Co dělat, když jsem v karanténě?

Prosíme občany obce Hať o dodržováni přísnějších hygienických pravidel:
- důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
- při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhoďte
- hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
- aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
celý text

ostatní | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Poděkování

Nadační fond Pavla Novotného

poděkování celý text

ostatní | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Osvědčení o úspoře emisí

Osvědčení o úspoře emisí 2019 - Obec Hať

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2019, kterých jsme dosáhli v obci Hať, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. celý text

ostatní | 18. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
časopis Hlučínsko

Hlučínsko - vlastivědný časopis Muzea Hlučínska

Na obecním úřadě je možno zakoupit další číslo vlastivědného časopisu Muzea Hlučínska - 10. ročník -2020 - číslo 1. celý text

ostatní | 29. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Knihovna - otevírací doba od 26.5.2020

Knihovna Hať oznamuje, že bude mít otevřeno od 26.5.2020: úterý od 9.00 - 12.00 a od 12.30 - 18.00 hod., čtvrtek od 09.00 - 12.00 a od 12.30 -15.00 hod.


celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové cvičební fitness prvky v Hati

Nové cvičební fitness prvky jsou umístěny u dětských hřišť:
V Kotlině, za p. Ochvatem a na dolní Hati v blízkosti u Restaurace U Sv. Mikuláše. Věříme, že se stanou oblíbenou sportovní zábavou mnohých občanů a návštěvníků.
celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Charita Hlučín děkuje za podporu během epidemie


ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení - víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ + Workoutové hřiště v Hati

Oznamujeme občanům, že víceúčelové hřiště a workoutové hřiště u Základní školy v Hati na ul. Na Chromině budou přístupna pro občany od pondělí do pátku až od 16.00 hod.

V době od 8.00 do 16.00 hod. (pondělí -pátek) budou výše uvedená hřiště přístupna pouze pro děti MŠ a žáky ZŠ v Hati. celý text

ostatní | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID 19 - ukončení nouzové stavu 17.5.2020

Vážení občané,
ve styku s infekčním onemocněním COVID 19 je třeba stále dodržovat přísná hygienická opatření a další pravidla, i když nouzový stav dne 17. 5. 2020 končí.
Stále je nutné používat ochranu úst a nosu.
Vyzýváme občany, aby maximálně dodržovali karanténu, nevycházeli bezdůvodně z domovů, dodržovali hygienu a používali ochranné pomůcky.
Lidé v karanténě nebo izolaci, kteří si nemohou zařídit základní životní potřeby (potraviny, hygienu), mohou volat Obecní úřad v Hati tel.597 589 925.
celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední