A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

GYNPRENATAL s.r.o. - rozpis ordinování DUBEN 2019


ostatní | 19. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Volné místo v sociální službě


ostatní | 8. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámení - revize čerpacích šachet tlakové kanalizace

Oznamujeme občanům, že od pondělí 11.3.2019 budou prováděny revizním technikem revize na čerpacích šachtách tlakové kanalizace v obci Hať.
celý text

ostatní | 7. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
CNG

VEŘEJNÁ PLNÍCÍ STANICE CNG A ELEKTRONABÍJENÍ - OTEVŘENA


ostatní | 7. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka pro všechny koordinátory a koledníky Tříkrálové sbírky

Charita Hlučín zve všechny koordinátory a koledníky Tříkrálové sbírky na "Poděkování za koledování", které proběhne v kině v Bolaticích. Připraveno je promítání rodinné pohádky ČERTÍ BRKO.

Kdy: 23.března 2019 (sobota) Čas promítání: 11:00, 13:00, 15:00 17:00
Kde: Kino Bolatice, Svobody 132/10
Pokud se chcete zúčastnit, nahlaste závazně svou účast s celkovým počtem dětí u p. Petra Císaře do 19.3.2019.

celý text

ostatní | 6. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Vítání občánků

Vítání občánků v Hati se uskuteční v neděli 7.4.2019 v 10.00 hod. v Kulturním domě v Hati.

Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů obce Hať prosíme, aby tuto skutečnost oznámili do čtvrtku 21.3.2019 na Obci Hať – kancelář č.17, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění. Jedná se o novorozence s trvalým pobytem v obci Hať. Doložte rodný list dítěte a občanský průkaz matky.
celý text

ostatní | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zpětný sběr elektrozařízení

Elektrozařízení pocházející z domácností (nejčastěji recyklovaná elektrozařízení jsou ledničky, pračky, myčky, vysavače, sušičky, sporáky, plotny, mikrovlné trouby, el.topidla, el.vrtačky atd.), mohou občané bezplatně odevzdávat na sběrném místě na ul. Na Stráni, Hať každé první úterý v měsíci od 16.00 do 18.00 hod. celý text

ostatní | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Rostlinný odpad ze zahrádek


ostatní | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Sběr velkoobjemového odpadu

Termíny svozů velkoobjemových kontejnerů a nebezpečných odpadů v obci Hať v roce 2019:

Sobota 27.04.2019
Od 8.00 do 11.00 technický dvůr – ulice Na Stráni, Hať
Od 12.00 – 15.00 parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati


Sobota 31.08.2019
Od 8.00 do 11.00 technický dvůr – ulice Na Stráni, Hať
Od 12.00 – 15.00 parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati

Výše uvedené termíny pro bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu produkovaných provozem domácností jsou určeny pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Hať.

Stavební odpad a odpad z podnikatelské činnosti nebude možno zde odevzdat.
celý text

ostatní | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Železný šrot - sběrné místo

Oznamujeme občanům, že železný šrot je možno odevzdat na technickém dvoře ul. Na Stráni 1, Hať v době: pondělí - pátek: 8.00 - 14.00 hod.

Železný šrot již nelze odevzdávat na hřišti TJ SOKOL HAŤ. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ Hať, p.o. - poděkování Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Hať

Poděkování Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Hať.

Chtěla bych tímto poděkovat paní Lence Tichopádové, předsedkyni Sdružení rodičů Základní školy a mateřské školy Hať, a jejímu týmu dobrovolníků za organizaci Školního plesu pro rodiče, Maškarního plesu pro žáky nižšího stupně a Maškarního plesu pro děti mateřské školy.
Všechny tři plesy byly výborné a rodiče, děti i žáci se těší na další akce, které Sdružení rodičů připravuje. Velký dík patří paní Lence Tichopádové, Lence Machalové, Marku Vyškovskému, Lucii Pavliskové, Pavle Sobotíkové, Dagmar Michálkové, Pavle Veselé, Gabriele Hoferkové, Evě Prostějovské, Ireně Janošové, Claudii Joseph, Magdaléně Plačkové, jejich partnerům a také rodičům, kteří pomohli při konkrétních akcích, napekli buchty, věnovali hračky do tomboly atd.

Výtěžek, který je jejich zásluhou, slouží dětem mateřské a základní školy.
Rita Sobková, ředitelka
celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ Hať, p.o. - Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020

Zápis se bude konat v úterý 2. dubna 2019 od 13.00 do 18.00 v budově školy.
K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. srpna 2019 šestého roku věku.

Informace v příloze.
celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Gynprenatal- březen 2019


ostatní | 1. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

ARRIVA MORAVA a.s. - změna jízdního řádu od 3.3.2019 do 8.6.2019 autobus č. 290

platnost od 3.3.2019 do 8.6.2019 celý text

ostatní | 27. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozpis týmů TJ Sokol Hať z.s. jaro 2019


ostatní | 18. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
tábor

Letní stanový tábor - ROK NA VSI

Mládež Římskokatolické farnosti Hať pořádá Letní stanový tábor ROK NA VSI pro děti nastupující do 4. ročníku ZŠ - 2.ročníku SŠ v stanové základně Orlová.
Přihlášky na stažení na www.farnosthat.cz, informace u Ondřeje Jaroše tel. 735052326 celý text

ostatní | 7. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Poděkování - Charita Hlučín


ostatní | 1. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Upozornění

Vážení občané, po naší obci se opět pohybují lidé, kteří nabízejí zprostředkování levnějších energií. Buďte proto, prosím, obezřetní, koho si do svých domů vpouštíte. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech - vlastní šetření proběhne v době od 2.2. do 26.5.2019. celý text

ostatní | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Platba místního poplatku ze psů 2019

Oznamujeme majitelům psů, že místní poplatek ze psů na rok 2019 je splatný do 31.3.2019.
Poplatek činí za prvního psa 120,-Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa 180,-Kč/rok.

Hotovostní úhrady poplatků ze psů jsou přijímány v době pokladních hodin v pokladně OÚ:

pondělí, středa: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
úterý, středa: 8.00 - 12.00 12.30 - 14.30 celý text

ostatní | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

OZO pytle

OZO Ostrava nabízí prostřednictvím Obecního úřadu Hať igelitové pytle na odpad (OZO pytle). Pytle jsou opatřeny značkou OZO a jsou firmou vyváženy stejně jako popelnice. Cena za 1 ks je 30,- Kč. celý text

ostatní | 2. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Informace celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

OZO Ostrava s.r.o. - platba za rok 2018

OZO Ostrava s.r.o. rozeslala občanům Hati
faktury za sběr, svoz a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018.
Den splatnosti je úterý 23.10.2018.
celý text

ostatní | 19. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
INFORMACE

Informace pro osamělé žijící osoby

Osoby žijící samostatně v rodinném domě nebo bytě, které mají starobní nebo invalidní důchod jako jediný zdroj příjmu mohou požádat v pokladně obecního úřadu o jednorázový příspěvek ve výši 500,-Kč na částečnou úhradu svozu a odstranění tuhého domovního odpadu.
Podmínky pro přiznání finančního příspěvku za odvoz TDO:
- žadatel žije v rodinném domě nebo bytě v bytovém domě osaměle, v bytě nebo domě není trvale přihlášená jiná osoba (žadatel nemusí být vlastníkem RD)
- starobní nebo invalidní důchod je jediným zdrojem příjmů žadatele (potřeba doložit např. čestným prohlášením)
- žadatel doloží potvrzení o úhradě TDO za daný kalendářní rok ve kterém o příspěvek žádá celý text

ostatní | 8. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

ASEKOL - nový E-box umístěny v přízemí Obecního úřadu v Hati

E-box je vhodný převážně pro drobná elektrozařízení a baterie. Doposud bylo v ČR umístěno téměř 2500 E-boxů, z nichž bylo dosud svezeno téměř 90 tun elektroodpadu.

Nádobu najdete umístěnou v přízemí Obecního úřadu v Hati.
Do E-boxu patří
- veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek)např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další
- baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem
celý text

ostatní | 24. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Kontejnery na sklo - k zamyšlení

K zamyšlení je problém s hlukem při vhazování skla do zelených kontejnerů.

Co vede lidi k tomu, vyhazovat sklo bezohledně (s vědomím, jaký to dělá neuvěřitelný rámus) před pátou hodinou ráno a klidně i po jedenácté večer?

Zde je na místě více ohleduplnosti občanů ke svým spoluobčanům bydlícím poblíž kontejnerů.

Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 16. 8. 2018 | Autor: Správce Webu
volné postele

Půjčovna kompenzačních pomůcek


ostatní | 26. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

ZŠ a MŠ Hať,. p.o. - oznámení

Na ZŠ a MŠ Hať p.o. si můžete zakoupit: ALMANACH za 88,-Kč a tašku s logem školy za 40,-Kč.
celý text

ostatní | 27. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední