A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Evidence válečných hrobů

Typ: ostatní
Obec Hať 2018

Evidence válečných hrobů

V souladu s ustanovením § 4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vede obecní úřad obce s rozšířenou působností evidenci válečných hrobů ve svém správním obvodu.

Tato evidence je zpracována v programu Evidence válečných hrobů (CEVH)http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-hrobu-v-cr.

 

Zde je moţno ověřit válečné hroby a pietní místa, včetně jmen pohřbených nebo uvedených na pamětních deskách na území Vaší obce.
 
Žádáme Vás o kontrolu válečných hrobů a pietních míst na území Vaší obce a v případě, ţe jsou Vám známy některé údaje(např. státní příslušnost, národnost, vojenská hodnost a další), které nejsou uvedeny u pohřbených osob,případně jsou ve Vaší obci pamětníci nebo historici, kteří se danou problematikou zabývají, prosíme o sdělení těchto údajů. Veškeré nové údajeke jménům uvedeným na válečných hrobech a pietních místech budou následně MěÚ Hlučín do CEVH doplněny.
 
Nahlášení chybějících údajů doručte na OÚ Hať do 17.10. 2018, kancelář 17.

Děkujeme za spolupráci. 


Vytvořeno: 3. 8. 2018
Poslední aktualizace: 3. 8. 2018 10:08
Autor: Správce Webu