A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Současnost obce

Obecní úřadObec Hať leží na úpatí Hlučínské pahorkatiny, 7 km od města Hlučín a 17 km jižně od města Ostravy. Obě tato města významně ovlivňují život obce. V nich nachází zaměstnání převážná část obyvatel obce.

Obec je součástí regionu, kterému se po I. světové válce v souvislosti s jeho připojením k Československé republice začalo říkat Hlučínsko. K 31.12.2007 měla 2579 obyvatel a 771 čísel popisných a v zastavěné části obce má 4180 m. Je typicky zemědělskou obcí. Rozloha jejího katastru zaujímá plochu 1573 ha, z toho je 1266 ha zemědělské půdy. Na ní hospodaří pouze soukromí zemědělci. Průměrná nadmořská výška v zastavěné části obce je 215 m.n.m. Nejnižší a nejvyšší místo na katastru obce má 205 a 279 m.n.m.

Obcí protéká od západu k východu potok Bečva, který pramení na katastru obce Vřesina v lokalitě Vodní důl. Délka jeho toku na katastru obce je 5238 m. V období let 1958 – 1973 bylo jeho koryto upraveno. Nad obcí ve stejném roce vznikla retenční nádrž. Potok se na katastru polské obce Zabelkov vlévá do řeky Odry. Východní a severní hranice katastru v délce 5746 m tvoří státní hranice s Polskou republikou, konkrétně s obcemi Rudyszwald, Roszkov, Krzyzanowice, Nowa Wioska, Owsiszce.

Překračovat státní hranice po vstupu ČR do schengenského prostoru dne 21.12.2007 je možné nyní na kterémkoliv místě k.ú. Hať, pro přejezd vozidel do Polska je možno využít dva hraniční přechody: Hať - Tworkow a Hať - Rudyszwald, na kterých je však v současné době povolen průjezd pouze vozidlům do 3,5 tuny.

celniceKrajinný ráz území mimo zastavěnou část obce je zemědělský. Jediný souvislý lesní porost se nachází na severozápadě katastru v lokalitě „ U Huberta“ má výměru 280 ha. Několik rozptýlených lesíků a remízek se smíšeným porostem buků, habrů, dubů, smrků a olší na severní a jižní straně katastru jen dotváří sporadickou zeleň v krajině. V intravilánu je několik významných stromů rostoucích buď v aleji či osamoceně jako solitéry. Nejvýznamnější je lípa rostoucí na farním dvoře. Dominantně působí i dva duby rostoucí na ul. U Střediska. Jen torzo již zbylo z lipové aleje rostoucí podél komunikace vedoucí přes obec, která má název Lipová.

 kostel sv. MatoušeHať byla od roku 2002 do roku 2015 sídlem Hlučínského děkanátu církve římskokatolické, ke které se hlásí většina obyvatel obce. Dominantou obce a jedinou kulturní památkou v obci je barokní kostel sv. Matouše postavený opavskou jezuitskou kolejí v roce 1731. Na území obce se rovněž nachází hodně drobných sakrálních staveb - kaplí a křížů.

V celé obci je zaveden plyn, vodovod a kanalizace. Stejně tak byla provedena v devadesátých letech digitalizace telefonní sítě. Mimo to je obec pokryta signálem všech tří provozovatelů mobilních sítí.
 

Občanská vybavenost

 • Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace
 • Kulturní dům
 • Dům služeb
 • Zdravotní středisko


 

Dopravní dostupnost

http://www.idos.cz

 • Veolia Transport Morava a.s. (spoje 1-83)
  Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava,
  prov. Ostrava tel.: 597 827 530, fax: 596 623