A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Ptačí chřipka

Přibližně po deseti letech se na území ČR opět objevila aviální influenza, známější jako ptačí chřipka – jedná se o subtyp H5N8. Virus typu H5N8 se snadno přenáší mezi ptáky, ale podle dosavadních poznatků nebyl prokázán přenos ze zvířete na člověka. V dalším textu se pokusíme zodpovědět některé otázky:

Co je ptačí chřipka?


Aviární influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy, nakazit se mohou také exotičtí ptáci.
Virus se šíří kontaktem s ostatními ptáky, jejich exkrementy, vzduchem, kontaminovanými dopravními prostředky, technikou, nářadím, krmivem, znečištěnou obuví a oděvem. Inkubační doba (doba mezi kontaktem s původcem nákazy a projeveným onemocněním) je 3 až 7 dní. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. Ztráty jsou vysoké, dosahují až 100%.

Jak se projevuje nákaza zvířat?
Infikovaná zvířata jsou otupělá, a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, jsou apatická, mají dýchací potíže.
Příjem krmiva je velmi omezen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).
Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách.

Jak se nákaza přenáší ?
Infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků.
Zatím nebyl zaznamenán případ nákazy z vařeného jídla či vajec.

Zásady pro chovatele zvířat:

  • Zamezit pohybu chované drůbeže mimo zajištěný objekt a styku drůbeže s volně žijícím ptactvem,
  • zamezit průniku hlodavců do chovu,
  • čištění a dezinfekce manipulačních prostor,
  • oznámit onemocnění většího počtu zvířat soukromému nebo úřednímu veterinárnímu lékaři.