A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

EKO-KOM

Obec nebo město vstupuje do systému EKO‑KOM podpisem Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen Smlouva) se společností EKO‑KOM, a.s.

Společnost a obec uzavírají Smlouvu s cílem zajistit plnění povinností zpětného odběru a plnění povinnosti využití odpadu z obalů, prostřednictvím činnosti obce a Odpadového systému obce, s cílem zajistit co nejvyšší využití odpadů z obalů jako druhotné suroviny.

EKOKOM struktura

Jak systém funguje?

Aneb cesta odpadů z obalů našich klientů a struktura použití odměn v systému EKO‑KOM

 

Zelené šipky ukazují cestu obalů klientů systému EKO‑KOM: vaši spotřebitelé si koupí zabalený výrobek a poté obal vyhodí do barevného kontejneru na tříděný odpad. Svozové firmy vytříděné odpady odvezou na tzv. dotřiďovací linky, kde se odpady ještě roztřídí na jednotlivé druhy dle jejich dalšího zpracování. Takto upravený odpad putuje ke zpracovatelům, kde se vyrábí recyklované výrobky – tímto způsobem se vám mohou například vytříděné PET láhve vrátit jako nový cyklistický dres…

 

Šedivé šipky ukazují, na co jsou použity odměny za sdružené plnění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů: 88% nákladů neziskové Autorizované obalové společnosti EKO‑KOM tvoří přímé náklady sběru a recyklace (zpětný odběr a úprava a využití odpadů z obalů). Dalších 3% tvoří náklady na vzdělávání a propagaci třídění a recyklaci odpadů. Administrativní (režijní) náklady společnosti EKO‑KOM, a.s. představují pouze 2%. Náklady nezbytné na provoz systému EKO‑KOM, jako evidence obalů a služby klientům, evidence odpadů a služby obcím a povinné audity a kontroly, činí celkem 5%. Povinné odvody do Státního fondu životního prostředí a daně ročně dosahují 2%.

Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s. provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů – dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků (klientů), měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina.

Papír

 

Sklo

PLAST