A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

JEDLÉ OLEJA A TUKY

Od 01/2020  jsou v obci rozmístěny nádoby na sběr separovaného odpadu - použitých jedlých olejů a tuků z domácnosti (240 l černé popelnice s oranžovými víky s upraveným vhozem).

Do těchto nádob můžete odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo, které nebudou obsahovat žádné saponáty ani jiné chemické přípravky, větší mechanické nečistoty, jiné odpadní materiály, zbytek jídel a vodu, obsah vody, nečistot, ztužených tuků a jiných dalších nečistot (nesmí přesáhnout 10 %).

Tyto oleje a tuky do sběrné nádoby odkládejte výhradně v plastových dobře uzavřených obalech - např.v PET lahvích, v krabičkách od rostlinných tuků. V žádném případě do sběrné nádoby olej nevlévejte a neodkládejte ve skleněných nádobách!!! Došlo by tak ke znečištění nádoby.

Nádoby obci poskytla společnost Trafin Oil, která bude také zajišťovat jejich vývoz.
Nevhazujte prázdné obaly od olejů a tuků.

https://www.tridimolej.cz/

 


Sběrné nádoby budou rozmístěny na těchto stanovištích:


• ulice Lipová (prostranství ČOV za točnou autobusů na dolní Hati) 
• ulice Na Chromině (u Základní a mateřské školy)
• prostranství na ulici Lipová č.o. 52 parkoviště

nádoba na olej a  tuky

Leták oleje