A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Za rok 2014 obyvatelé Hati vytřídili celkem 90,12 tun odpadu, za který obec Hať od EKO-KOMU obdržela zpět   208.227,50 Kč.
EKO-KOM

01-03/

2014

04-06/

2014

07-09/

2014

10-12/

2014

Celkem
Papír 2,476 (t) 1,956 (t) 2,157 (t) 11,686 (t) 18,275(t)
Plast 6,550 (t) 7,668 (t) 8,125 (t) 7,847 (t) 30,19 (t)
Sklo směsné 11,239 (t) 10,194 (t) 9,838 (t) 10,021 (t) 41,292 (t)
Kov 0,066 (t) 0,054 (t) 0,066 (t) 0,066 (t) 0,252 (t)
Nápojový karton směs   0,015 (t)   0,096 (t) 0,111(t)
CELKEM 20,331 (t) 19,887 (t) 20,186 (t) 29,716 (t) 90,12 (t)


Emise 2014Produkce odpadů celkem:

 
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,358 (t)
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 0,129 (t)
Pneumatiky 6,77 (t)
Laboratorní chemikálie 0,301(t)
Železo a ocel 3,51 (t)
Spalitelný odpad 15,26(t)
Papír a lepenka 27,984 (t)
Sklo 41,291 (t)
Barvy, tiskařské barvy 2,577 (t)
Jiná nepoužitelná léčiva 0,008 (t)
Plasty 30,555 (t)
Kovy 1,00 (t)
Biologicky rozložitelný odpad 45,932 (t)
Jiný biologický nerozložitelný odpad 31,22(t)
Směsný komunální odpad 386,975 (t)
Objemný odpad 41,02 (t)