A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Za rok 2015 obyvatelé Hati vytřídili celkem 89,959  tun odpadu - za který obec Hať od EKO-KOMU obdržela zpět  216.755,50 Kč.
EKO-KOM

01-03/

2015

04-06/

2015

07-09/

2015

10-12/

2015

Celkem
Papír 1,951 (t) 2,036 (t) 2,094 (t) 10,979 (t) 17,06 (t)
Plast 6,717 (t) 7,938 (t) 8,6 (t) 8,654 (t) 31,909 (t)
Sklo směsné 10,5 (t) 10,099 (t) 9,408 (t) 10,593 (t) 40,6 (t)
Kov směsný 0,088 (t) 0,087 (t) 0,039 (t) 0,044 (t) 0,258 (t)
Nápojový karton směs       0,132 (t) 0,132 (t)
Celkem 19,256 (t) 20,16(t) 20,141(t) 30,402 (t) 89,959 (t)

Produkce odpadů celkem:

 
Odpad rostlinných pletiv 4,00 (t)
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,292 (t)
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 0,156 (t)
Pneumatiky 9,09 (t)
Laboratorní chemikálie 0,067 (t)
Shrabky z česlí 0,234 (t)
Kaly z čištění komunálních odpadních vod 245,00 (t)
Směs tuků a olejů 10,00 (t)
Spalitelný odpad 17,38 (t)
Papír a lepenka 17,059 (t)
Sklo 40,599 (t)
Barvy, tiskařské barvy 2,244 (t)
Jiná nepoužitelná léčiva 0,001 (t)
Plasty 32,299 (t)
Kovy 1,38 (t)
Biologicky rozložitelný odpad 111,359 (t)
Jiný biologický nerozložitelný odpad 24,12 (t)
Směsný komunální odpad 339,205 (t)
Objemný odpad 29,46 (t)

   
EKO-KOM  - osvědčení o úspoře emisí za rok 2015:

EKOKOM