A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Za rok 2017 obyvatelé Hati vytřídili celkem 132,003 tun odpadu - za který obec Hať od EKO-KOMU obdržela zpět 340.671,00 Kč.
EKO-KOM

01-03/

2017

04-06/

2017

07-09/

2017

10-12/

2017

Celkem
Papír 2,615(t) 5,588(t) 15,501(t) 15,846(t) 39,55(t)
Plast 8,308(t) 11,297(t) 12,677(t) 15,172(t) 47,454(t)
Sklo směsné 10,417(t) 9,639(t) 9,363 (t) 9,985(t) 39,403 (t)
Kov směsný 0,092(t) 3,220(t) 1,788(t) 0,161(t) 5,261(t)
Nápojový karton směs 0,00 (t) 0,114(t) 0,220 (t) 0,00(t) 0,334(t)
Celkem 21,432(t) 29,858(t) 39,549(t) 41,164(t) 132,003(t)

Produkce odpadů celkem:

 
jiné dehty  0,136 (t)
Jiné motorové, převodové a mazací oleje  0,259 (t)
Plastové obaly 5,460 (t)
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek ... 0,1210 (t)
Pneumatiky 2,50 (t)
Laboratorní chemikálie 0,069 (t)
Beton 6,76 (t)
Shrabky z česlí 0,2756 (t)
Kaly z čištění komunálních odpadních vod 300,00 (t)
Spalitelný odpad 4,72 (t)
Papír a lepenka 37,548 (t)
Sklo 39,403 (t)
Oděvy 7,997 (t)
Jedlý olej a tuk 0,007 (t)
Barvy, tiskařské barvy ... 1,885 (t)
Plasty 42,6589 (t)
Kovy 4,93 (t)
Biologicky rozložitelný odpad 174,7563 (t)
Směsný komunální odpad 308,572 (t)
Objemný odpad 26,07 (t)

   
EKO-KOM  - osvědčení o úspoře emisí za rok 2017:

Osvědčení