A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Za rok 2018 obyvatelé Hati vytřídili celkem tun odpadu:
EKO-KOM

01-03/

2018

04-06/

2018

07-09/

2018

10-12/

2018

Celkem
Papír 3,929(t) 15,763(t) 4,282(t) 4,899(t) 28,873(t)
Plast 12,412(t) 14,539(t) 13,801(t) 14,180(t) 54,932(t)
Sklo směsné 11,049(t) 10,134(t) 9,069(t) 9,383(t) 39,635(t)
Kov směsný 0,113 (t) 1,898(t) 1,447(t) 0,260(t) 3,718(t)
Nápojový karton směs 0,00 (t) 0,00 (t) 0,00(t) 0,00(t) 0,00(t)
Celkem 27,503(t) 42,334(t) 28,599 (t) 28,722(t) 127,158(t)

Produkce odpadů celkem:

 
Odpad rostlinných pletiv  (t)
Jiné motorové, převodové a mazací oleje  (t)
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  (t)
Pneumatiky  (t)
Laboratorní chemikálie  (t)
Shrabky z česlí  (t)
Kaly z čištění komunálních odpadních vod  (t)
Směs tuků a olejů  (t)
Spalitelný odpad  (t)
Papír a lepenka  (t)
Sklo  (t)
Barvy, tiskařské barvy  (t)
Jiná nepoužitelná léčiva  (t)
Plasty  (t)
Kovy  (t)
Biologicky rozložitelný odpad  (t)
Jiný biologický nerozložitelný odpad  (t)
Směsný komunální odpad  (t)
Objemný odpad  (t)

   
EKO-KOM  - osvědčení o úspoře emisí za rok 2018: