A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Za rok 2019 obyvatelé Hati vytřídili celkem tun odpadu:
EKO-KOM

01-03/

2019

04-06/

2019

07-09/

2019

10-12/

2019

Celkem
Papír 3,966 t 4,241 t 4,512 t 13,332 t 26,051 t
Plast 12,785 t 15,615 t 15,215 t 15,196 t 58,811 t
Sklo  10,841 t 9,583 t 9,875 t 9,816 t 40,115 t
Kov směsný 0,195 t 2,766 t 6,118 t 1,78 t 10,859 t 
Nápojový karton směs 0,00 (t) 0,00 (t) 0,00(t) 0,00(t) 0,00(t)
Celkem 27,787(t) 32,205(t) 35,720 (t) 40,124(t) 135,836(t)

Produkce odpadů celkem:

 
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,514 (t)
Plastové obaly 11,6584 (t)
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 0,232 (t)
Pneumatiky 3,38 (t)
Laboratorní chemikálie 0,086 (t)
Hliník 0,0045 (t)
Železo a ocel 0,35 (t)
Shrabky z česlí  0,2715(t)
Kaly z čištění komunálních odpadních vod 304,00 (t)
Jedlý olej a tuj  0,069(t)
Kaly z čištění komunálních odpadních vod 304,00 (t)
Papír a lepenka 26,0514 (t)
Sklo 40,1142 (t)
Barvy, tiskařské barvy 2,805 (t)
Oděvy 15,214 (t)
Jedlý olej a tuk  0,069 (t)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla 2,805 (t)
Plasty  47,4561(t)
Kovy 10,1617 (t)
Biologicky rozložitelný odpad 219,4841 (t)
Směsný komunální odpad 300,0136 (t
Kal ze septiků a žump 5,00 (t)
Objemný odpad 52,33 (t)

   
EKO-KOM  - osvědčení o úspoře emisí za rok 2019

Osvědčení o úspoře emisí 2019