A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Za rok 2021 obyvatelé Hati vytřídili celkem tun odpadu (EKO-KOM):
Produkce odpadů celkem:

 
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,408 (t)
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek0, 0,146 (t)
Plastové obaly 16,839 (t)
Laboratorní chemikálie 0,053(t)
Železo a ocel 3,04 (t)
Kaly z čištění komunálních odp. vod 289,00 (t)
Papír a lepenka 36,957 (t)
Sklo 46,089 (t)
Barvy, tiskařské barvy 2,022 (t)
Oděvy 10,983 (t)
Plasty 50,825 (t)
Kovy 12,603 (t)
Biologicky rozložitelný odpad 237,305 (t)
Jedlý tuk a olej 0,038 (t)
Směsný komunální odpad 309,66 (t)
Objemný odpad 30,93 (t)                                                                                                              
EKO-KOM

01-03/

2021

04-06/

2021

07-09/

2021

10-12/

2021

Celkem
Papír

6,569 t

8,089 t 9,189 t 13,111 t 36,958 t
Plast 15,343 t  17,767 t 17,220 t 16,933 t  67,263 t
Sklo  12,533 t 10,729 t 11,121 t 11,706 t 46,089 t
Kov směsný 0,077 t 6,055 t 1,741 t 2,647 t 10,52 t
Nápojový karton směs 0,077 t 0,089 t 0,074 t 0,073 t 0,313 t
Celkem 34,599 t 42,729 t 39,345 t 44,470 t  161,143 t

 

EKO-KOM osvědčení