A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Kdo může o přidělení nádoby požádat

O přidělení nádoby může požádat vlastník (spoluvlastník) nemovitosti osobně na Obci Hať.


Kdy bude nádoba dodána

Obec Hať objedná dodání a vývoz nádoby u společnosti OZO Ostrava, s.r.o., která nádobu dodá do 7-10 dní od objednání. V případě problémů (např. neoznačení novostavby číslem popisným apod.), kontaktuje pracovníka Obce Hať  na tel. 595 020 666 nebo 597 589 925.


Jak žádat o výměnu poškozené popelnice? 


Popelnice na komunální odpad musí být poškozena natolik, že ztratila svoji funkčnost. Příčinou bývá uvolněné dno popelnice důsledkem koroze, děravý korpus nebo jeho podstatná deformace, popřípadě upadlé víko. K výměně není určena popelnice jen s mírným stupněm deformace, ke které dochází nejčastěji při výsypu do sběrného vozu, když je naplněna zakázaným druhem těžšího odpadu, například stavební sutí, větším množstvím trávy, zbytků ovoce a zeleniny apod.


Nahlásit bezplatnou výměnu popelnice může občan(ka) obce Hať dvěma způsoby:

a) telefonicky na Obci Hať-  tel. 595 020 666, 597589 925  
b) e-mailem – obechat@obechat.cz

V obou případech je třeba uvést jméno a příjmení uživatele (nájemce) nádoby, bydliště (stanoviště nádoby), počet kusů, popřípadě telefonické spojení na uživatele.

Výměna nádob se realizuje zpravidla do 10 pracovních dnů.