A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Termín svozů velkoobjemových kontejnerů a nebezpečných odpadů v obci Hať v roce 2022:

 

Sobota 23.4.2022

 

Od 8.00 do 11.00 technický dvůr – ulice Na Stráni, Hať 

Od 12.00 – 15.00 parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati

 

 

Výše uvedený termín pro bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu produkovaných  provozem domácností jsou určeny pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Hať.

Pneumatiky, stavební odpad a odpad z podnikatelské činnosti  nebude možno zde odevzdat.

 


Velkoobjemový odpad - jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky,  atd.


Nebezpečné odpady - tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie... Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru, pokud je obcí organizován. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.


 

V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.