A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Elektrozařízení - použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru

 

ELEKTROWIN:

Použité výrobky

 1. elektrozařízení pocházející z domácností (nejčastěji recyklovaná elektrozařízení jsou ledničky, pračky, myčky, vysavače, sušičky, sporáky, plotny, mikrovlné trouby, el.topidla, el.vrtačky atd.),  mohou občané bezplatně odevzdávat na sběrném místě na  ul. Na Stráni 762/1, Hať každé  první úterý v měsíci od 16.00 do 18.00 hod. Podmínkou je odevzdat jen kompletní a nerozebrané elektrospotřebiče z domácností.

  staré eez

   
 2. drobná elektrozařízení a elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či třeba malé vrtačky mohou občané bezplatně vhazovat do kontejneru na ul. Lipová 52 u technického dvoru, ul. Lipová 223 u prodejny Tempo Jo a na ul. Na Chromině u základní a mateřské školy. 

  maly kontejner


   
 3. oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, pneumatiky lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či výrobce. Spotřebitel by měl být při nákupu prodejcem informován o místě zpětného odběru výrobku, pokud tak prodejce neučiní, je povinnen tyto výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úhradu. Občané je mohou odevzdat u velkoobjemových kontejnerů do zvláštních kontejnerů (2x ročně).

  pneumatiky


   
 4. Do zpětného odběru nepatří běžné, reflektorové a halogenové žárovky, ty je možné je vyhodit do směsného odpadu.
 
EKOLAMP

                                      halogenová žárovakreflektorová žárovka

Neobsahují nebezpečné látky, tudíž nepředstavují ekologické riziko a dle legislativy jsou z povinnosti zpětného odběru vyňaty.


 

EKOLAMP

 1.  Sběrné místo s malou sběrnou nádobou (MSN) je umístěno ve vestibulu Obecního úřadu, ve vestibulu prodejny TEMPO, Lipová 8 a ve vestibulu prodejny TEMPO, Lipová 223 a slouží pro odkládání  kompaktních zářivek (= úsporné žárovky), vysokotlakých výbojových světelných zdrojů (výbojky, LED žárovky).

  sběrné místo EKOLMPkompaktní zářivka

 2. nefunkční  lineární zářivky můžete  odevzdat  ve sběrném dvoře na ul. Na Stráni 1, Hať každé první úterý v měsíci od 16.00 do 18.00 hod. Obsluha sběrného dvora je od Vás zdarma převezme a uloží je do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jejich rozbití.

  lineární zářivky


Zpětný odběr zářivek pro naši obec Hať zajišťuje kolektivní systém   EKOLAMP,  který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci.

Cirkularni-ekonomika

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to

logo

EKOLAMP

 

  

  7. ECOCHEESE - třídění baterii
     vybité baterie do koše nepatří


 

     Nashromážděné baterie můžete odevzdat:

     Obec Hať, přízemí

     Lipová 86, Hať, 747 16

 
     ELEKTRO Jan Svoboda
     Lipová 382, Hať, 747 16 
     Smíšené zboží JO
     Lipová č.p. 223, Hať, 747 16 
     Smíšené zboží TUTY
     Lipová 8, Hať, 747 16

ECO 3            Výsledek obrázku pro ecocheese

Kam s nefunkční zářivkou?

        

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

        
       V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a  nepatří ani do tříděného skla. 

 

       Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové. 
       Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře ul. Na Stráni 2, Hať každé první úterý v měsíci od 16.00 do 18.00 hod. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec Hať zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a  recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu. 
       Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a  vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás. 
        
       Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
        
        

Osvědčení

Rok 2020 - Osvědčení

 

 Více na http://www.ekolamp.cz/ ,  http://www.elektrowin.cz/ a          http://www.ecocheese.cz.