A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Projekt s názvem „Hudba nezná hranice - pořádání společných CZ-PL koncertů prostřednictvím společného pěveckého sboru“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000221

logo
logo

Název programu: INTERREG V-A  Česká republika - Polsko Fond mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia

 
Zaměření projektu: Projekt reaguje na přirozenou potřebu obyvatel Hati a Krzyźanowic, rovněž i okolních obcí po kulturním vyžití. Z hlediska typu území se jedná o vesnické oblasti, kde po náročném pracovním týdnu se obyvatelé chtějí odreagovat, pobavit a kulturně vyžít. Krzyźanowice a Hať mají bohatý počet různých typů akcí, jak již kulturních, sportovních nebo volnočasových

 
Hlavní cíle projektu: prohloubení spolupráce v oblasti kultury prostřednictvím uspořádání společných koncertů s úřastí společného CZ-PL pěveckého sboru. Abychom mohli tohoto cíle dosáhnout, bude zapotřebí, aby se členové stávajících pěveckých sborů - z obce Hať a AD LIBITUM z Krzyźanowic připraví společný repertoar, který na organizovaných akcích (v Hati-CZ a v Krzyzanowicích-PL) uvedou. Projekt rovněž nabízí realizaci dvou hudebních akcí za účasti a ve spolupráci s pol. interprety a z Hati.

 
Cílová skupina: V rámci projektu můžeme identifikovat dvě základní cílové skupiny. První cílovou skupinou jsou samotní členové pěveckých sborů. Druhou cílovou skupinou jsou obyvatelé obcí, kde sbory působí - Hať a Krzyźanowice, ale rovněž i sousedících obcích v okolí.

 
Výše nákladů:
Celkové způsobilé výdaje mikroprojektu činí:              27 349,40 EUR
Maximální výše dotace z EFRR na mikroprojekt činí: 23 246,99 EUR, tj. 85 %


 

Kolaja 2016Kolaja 2016

kolaja 2

kolaja 3

kolaja 4kolaja 5


 

NOVOROČNÍ KONCERT

Novoroční koncert

Novoroční koncert

koncert

koncet

koncert

koncert

Koncert


Hudba nezná hranic

Muzikanie zna granic

Hudba nezná hranicHudba nezná hranicHudba nezná hranic

Hudba nezná hranic

Hudba nezná hranic

 

 

 

Hudba nezná hranic

Hudba nezná hranic