A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

ojo

Základní škola a mateřská škola Hať - digitální jazyková učebna (66.45 kB)

 

Vážení spoluobčané,

Obec Hať realizuje projekt Základní škola a mateřská škola Hať – digitální jazyková učebna, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření odborné digitální jazykové učebny, která vznikne sloučením (rekonstrukcí) dvou stávajících učeben IT technologií, sloužící převážně k výuce cizích jazyků - anglického, německého a ruského (nicméně v učebně se počítá i s výukou informatiky a matematiky). Na základě zrealizovaného projektu bude docházet ke výšení znalostí a poznatků v oblasti komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi u všech cílových skupin projektu, stejně tak budou žáci motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání.

Výsledkem projektu bude na základě provedených stavebních úprav včetně pořízení vnitřního vybavení vytvořena odborná digitální jazyková učebna za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Tato odborná digitální jazyková učebna bude splňovat nároky na bezbariérovost. Současně v rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, v rámci kterých dojde ke vzniku bezbariérového WC. Součástí této aktivity bude rovněž pořízení pásového schodolezu, pomocí kterého bude zajištěn bezbariérový přístup z 1. NP do 2. NP, kde bude umístěna odborná digitální jazyková učebna a nové bezbariérový WC.

Potřebnost projektu je dána potřebou:

  1. zvyšování kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích, případně v klíčové kompetenci práce s digitálními technologiemi a v klíčové kompetenci přírodní vědy;
  2. kvalitní a dostupné infrastruktury pro výuku klíčové kompetence, které žáci základní školy využijí v rámci navazujícího studia na střední či vysoké školy, a následně v praxi, za účelem odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce;
  3. zvýšení kvality výuky díky provedeným stavebním úpravám, stejně tak díky pořízení moderního vnitřního vybavení;
  4. rovného přístupu ke vzdělávání s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálně vzdělávacími potřebami, kdy je nutné uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, aby byly vytvořené předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do konce srpna 2021.

 

Základní škola a mateřská škola Hať - digitální jazyková učebna - plakát