A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

MInisterstvo ŽP

Logo

Logo

 

Název projektu: Zpracování digitálního povodňového plánu vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Hať

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010124

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt počítá s vybudováním varovného a výstražného informačního systému a povodňového plánu pro obec Haťv Moravskoslezském kraji. Obec byla v minulých letech několikrát zasažena povodněmi. Hlavním cílem zavedení varovného informačního systému spolu se systémy dPP je zvýšení a zlepšení celkového systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany a tudíž bezpečnost obyvatel a ochrana majetku. Projekt je koncipován jako neziskový a vychází z reálného cíle, je trvale udržitelný.

Celkové způsobilé výdaje:  3 679 570,07 

Dotace EU: 2 575 699,04 Kč (70 %)

Příspěvek příjemce podpory:  1 103 871,03 Kč (30  %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 4. 2022

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Hať