A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

 


Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 03.10.2014
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 20.10.2014
Evidenční číslo: 57/2014
Datum účinnosti: 01.11.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromážďovaní sběru přepravy, třídění...

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 12.3.2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 30.03.2015
Evidenční číslo: 17/2015
Datum účinnosti: 01.04.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 01.12.2015
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 17.12.2015
Evidenční číslo: 53/2015
Datum účinnosti: 16.12.2015

Obecně závazná vyhláška obce Hať č.1/2016 o místních poplatcích

Příloha k OZV č. 1/2016 o místních poplatcích

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 13.6.2016
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne : 29.6.2016
Evidenční číslo: 30/2016
Datum účinnosti: 28.6.2016 

Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných společenských akcí v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku


Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 14.03.2017
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 04.04.2017
Evidenční číslo:18/2017
Datum účinnosti: 29.03.2017

Obecně závazná vyhláška obc Hať č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hať

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne : 11.12.2019

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 27.12.2019
Evidenční číslo:76/2019

Obecně závazná vyhláška obce Hať č. 2/2019, o místních poplatcích

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne : 11.12.2019

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 27.12.2019
Evidenční číslo:77/2019