A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


 

Vidimace a legalizace

Obecní úřad Hať provádí v rámci přenesené působnosti:

  • ověření pravosti podpisu (legalizace)
  • ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)


K ověření pravosti podpisu je potřeba:

  •  listina, na níž má být podpis ověřen
  •  průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 30 Kč za každý ověřený podpis.

Ověření se provádí v kanceláři obecního úřadu. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně, popř. je možno ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti.


K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba:

  • originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
  • opis nebo kopie této listiny (kopii možno zhotovit na obecním úřadě)

Poplatek činí 30 Kč za každou i započatou stránku originálu