A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HAŤ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ

2018 - 2022

Obec Hať má Zastupitelstvo obce zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018   (řazeno abecedně):
 

1. Baďura Martin
2. Cieślar Daniel, Mgr.
3. Gajda Petr, Ing.
4. Galejová Jana, Ing.
5. Gospošová Kamila, Mgr.
6. Hoferková Gabriela, Ing.
7. Jarošová Karin, Mgr.
8. Kamrad Pavel
9. Kostelnik Jiří
10. Kozel Pavel, Mgr.
11. Kuča Petr, Ing.
12. Plaček Jiří, Ing.
13. Popelek Jiří
14. Šula Milan, Mgr. - místostarosta obce
15. Vyletělek Werner - starosta obce

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Obecní zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen obecního zastupitelstva nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (vždy lichý počet kvůli hlasování) je určen podle velikosti obce, respektive podle počtu obyvatel dané obce, a rozhodnutí zastupitelstva.


 

Z 20/6 termíny zasedání ZO v roce 2022:

pondělí 14.3.2022

středa 8.6.2022

středa 3.8.2022

pondělí 12. 9. 2022


SLOŽENÍ RADY OBCE HAŤ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ

2018 - 2022

Rada obce Hať pracuje ve volebním období 2018 - 2022 ve složení:

1. Werner Vyletělek - starosta obce
2. Milan Šula, Mgr. - místostarosta obce
3. Martin Baďura
4. Petr Gajda, Ing.
5. Petr Kuča, Ing.

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.

Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce.