A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Ztráty a nálezy

Problematiku nálezů upravuje ust. §1045 - §1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji oznámit obci (zpravidla do tří dnů od nálezu), na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se vlastník do tří let od jejího vyhlášení, připadá věc do vlastnictví nálezce či obce.


Přihlásí-li se obci vlastník věci před uplynutím lhůty tří let od jejího vyhlášení úřadu, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle Občanského zákoníku povinen nahradit obci náklady, které mu vznikly v souvislosti s jejím opatrováním.


Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) se předávají tomu odboru městského úřadu, který zajišťuje příslušnou agendu.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:

Obec Hať,  ul.Lipová 86, Hať 747 16