A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 2018

Volby do zastupitelstva obcí  - termín jejich konání vyhlásil prezident republiky na pátek 5. a sobotu 6. října 2018.

Volby upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v širším pojetí také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí

Lhůty podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Kandidatura volební strany typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů ve volbách do zastupitelstev obcí

 

Informace najdete také na stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz) a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (www.msk.cz).