A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obec Hať ve spolupráci se  Sdružením obcí Hlučínska uspořádala dne 14.10.2015 pro občany obce informační besedu "Dýchejme čistý vzduch", která se konala v Hasičské zbrojnici v Hati.


 

Webový odkaz k projektu "Dýchejme čistý vzduch" s podmínkami výzvy pro kotlíkové dotace je dostupný zde:  http://dychejme-cisty-vzduch.cz/

 

Moravskoslezský kraj vyhlásí "kotlíkové dotace"

Lidé, kteří si chtějí pořídit nový, ekologický kotel, by měli od půlky prosince sledovat úřední desku moravskoslezského krajského úřadu.

Moravskoslezský kraj totiž ještě v závěru letošního roku vyhlásí dotační program „kotlíkových dotací“.

Mezi občany během příštího roku rozdělí zhruba půl miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva. „Od vyhlášení dotačního programu budou mít zájemci o nový kotel několik týdnů čas, aby si promysleli, zda o dotaci požádají. Na úřední desce, webových stránkách a v dalších dokumentech se dozví veškeré informace o tom, za jakých podmínek mohou na ekologický kotel „dosáhnout“.
Předkládat žádosti budou moci jednotlivé domácnosti od 1. února do 29. dubna 2016,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.

Dodal, že v roce 2016 budou moci občané čerpat prostředky na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
„Výše nové dotace bude odstupňovaná podle typu kotle - 70 až 80 procent nákladů domácností z maximální částky 150 tisíc korun. Záležet bude také na tom, zda je dům v oblasti, která má se znečištěným ovzduším dlouhodobý problém. V takovém případě získá žadatel další pětiprocentní výhodu,“ upřesnil náměstek hejtmana Martin Sikora.

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák navíc usiluje o to, aby se co nejvíce domácností rozhodlo vyměnit neekologické kotle za moderní, životnímu prostředí „vlídnější“ zdroje tepla. „Oslovil jsem krajské zastupitele, aby podpořili návrh navýšit dotace o dalších pět procent z rozpočtu kraje. Zastupitelé tento návrh schválili. Doporučil jsem i starostům obcí a primátorům měst, aby podpořili svoje občany stejným způsobem. Nový kotel tak bude pro lidi dostupnější, skoro zadarmo,“ konstatoval hejtman Miroslav Novák.

„Zájemci v Moravskoslezském kraji se už teď mohou dozvědět podrobnosti o novém programu prostřednictvím specializované webové stránky, nebo k tomu zřízené telefonní linky. Také zaměstnanci krajského úřadu budou žadatelům o dotaci k dispozici na pravidelných informačních dnech v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Poskytnou jim tak přímo v místě nejen praktické informace, ale zároveň jim v případě potřeby pomohou s vyplňováním žádostí,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Daniel Havlík.

Na výměnu zhruba 80 tisíc kotlů po celé České republice je připraveno 9 miliard korun z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Letos v červenci vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí první z výzev pro kraje na „kotlíkové dotace“, ve kterých Moravskoslezský kraj může celkově pro své občany získat až 1,4 miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů. Moravskoslezský kraj prostřednictvím krajského úřadu připravil žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014-2020, na základě které může získat první část finančních prostředků ve výši zhruba 470 milionů korun. Tuto žádost ministerstvo schválilo, kraj proto může vyhlásit dotační program.

Informace k připravovanému dotačnímu programu naleznou zájemci na webu http://www.lokalni-topeniste.cz, se svými dotazy se zároveň mohou obracet na krajskou „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kotlíkové dotace“ v Moravskoslezském kraji: Zrealizováno bylo šest výzev.

První výzva pro všechny občany Moravskoslezského kraje odstartovala 1. února 2012 a hned první den byla celá alokace (tj. 333 žádostí o výměnu) pro tuto výzvu vyčerpána. Byla pokryta částkou 20 milionů korun, přičemž dotace na jeden kotel činila 60 tisíc korun.

Druhá výzva byla vyhlášena 16. června a ukončena 31. října 2012, přičemž krajský úřad přijal zhruba 950 žádostí, které podpořil spolu s MŽP finanční částkou 40 milionů korun (dotace na jeden kotel v rámci této výzvy činila 40 tisíc korun).

Třetí výzva byla vyhlášena 1. listopadu 2012 a ukončena 29. dubna 2013. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 40 milionů korun a byla vyčerpána už dva měsíce před termínem jejího ukončení, jenž byl stanoven na 28. 6. 2013. O dotaci na výměnu kotlů ve výši 40 tisíc korun podalo žádost cca 1000 domácností.

Čtvrtá výzva byla vyhlášena 1. července 2013 a ukončena 23. října 2013. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již měsíc před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 29. 11. 2013. O dotaci na výměnu kotlů podalo žádosti cca 1200 domácností.

Pátá výzva byla vyhlášena 2. ledna 2014 a ukončena 24. února 2014. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již po 7 týdnech od vyhlášení, tj. 4 měsíce před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 30. 6. 2014. O dotaci na výměnu kotlů podalo žádosti cca 1200 zájemců.

Šestá výzva odstartovala 1. srpna 2014 a byla ukončena 18. září 2014. Alokovaná částka, která pro tuto výzvu činila 60 milionů korun, byla vyčerpána již cca 4 měsíce před termínem jejího ukončení, který byl stanoven na 31. 12. 2014. O dotaci na výměnu kotlů podalo žádosti cca 1 100 zájemců.

zdroj: MSkraj