A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah


 

Přihlášení k trvalému pobytu

Obecní úřad v Hati jakožto ohlašovna provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Hať. Přihlášení se provádí osobně na úřadě v úředních hodinách.


Pro přihlášení si s sebou přineste:

  •  platný občanský průkaz
  •  jste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, doklad o jejím vlastnictví (výpis z Katastru nemovitostí)
  •  pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
  • nejste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou vlastníkova podpisu do přihlašovacího lístku k trvalému pobytu na obecním úřadě nebo jeho písemným úředně ověřeným souhlasem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit (výpis z Katastru nemovitostí) a případně také prokázat svoji totožnost
  • 50,-Kč na správní poplatek
  • rodná čísla, jména, příjmení a místa narození dětí, které se stěhují společně s Vámi.

Správní poplatek za přihlášení k trvalému pobytu činí za 1 občana od 15-ti let 50,-Kč. Děti do 15-ti let bez poplatku.

Odhlášení z trvalého pobytu

Z trvalého pobytu budete odhlášeni automaticky prostřednictvím centrály evidence obyvatelstva. Postačí k tomu přihlásit se k trvalému pobytu na nové adrese.