A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Obec Hať připravuje pro své nově narozené občánky

slavnostní přivítání -  Vítání občánků

 

Vítání občánků v  Hati se v roce 2021 uskuteční ve dvou termínech  a to:  v neděli 18.4.2021  a v neděli  26.9.2021  v 10.00 hod. na Obecním úřadě  v Hati. 

Na základě dalšího vývoje vládních opatřeních bude buď zvolen náhradní termín vítání občánků na Obecním úřadě v Hati, anebo budou rodiče dětí pozváni k zapsání do pamětní knihy obce Hať a k vyzvednutí dárků pro nového občánka. Rodiče přihlášených dětí budou písemně informováni. 

Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do pamětní knihy občanů obce Hať v neděli 18.4.2021, prosíme, aby tuto skutečnost oznámili do úterý  6.4.2021 na Obci Hať – kancelář č.17, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění. Jedná se o novorozence  s trvalým pobytem v obci Hať. Doložte rodný list dítěte a občanský průkaz matky.