Menu
Obec Hať
ObecHať

Odpadové hospodářství

ROK 2022

OZV č. 5/2021

V návaznosti na zákon o odpadech č. 541/2020 schválilo Zastupitelstvo obce Hať novou Obecně závaznou vyhlášku obce Hať č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tato vyhláška bude nahrazovat současné smlouvy o odvozu směsného odpadu s firmou OZO Ostrava. Tyto se k 1. 1. 2022 ruší.

V principu se nebude měnit příliš. Vlastník nemovitosti (stačí 1 vlastník za danou nemovitost) se musí přihlásit k místnímu poplatku nejpozději do 15.1. 2022 pomocí přiloženého formuláře. Každý z poplatníků si musí vybrat jednu z nabízených variant velikosti popelnice a četnost svozu. Na tomto základě bude probíhat výpočet ceny za svoz.

Poplatek bude splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.1. následujícího kalendářního roku -tzn. poplatek za rok 2022 bude splatný do 31.1.2023.

Informace ke svozu komunálního odpadu v obci Hať od 1. ledna 2022 (91.13 kB)

Přihláška k místnímu poplatku z komunálního odpadu (63.57 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Hať č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (170.45 kB)

Kalendář svozu odpadů pro rok 2022 (16.73 kB)

Vývoz odpadních nádob  1 x za 14 dnů -  je uskutečněn v LICHÝ TÝDEN v úterý a ve středu.

Přidělení a výměna popelové nádoby

Kdo může o přidělení nové nádoby požádat

O přidělení nádoby může požádat vlastník (spoluvlastník) nemovitosti osobně,  na obci Hať. Obec Hať objedná dodání a vývoz nádoby u společnosti OZO Ostrava, s.r.o., která nádobu dodá do 7-10 dní od objednání. V případě problémů (např. neoznačení novostavby číslem popisným apod.), kontaktuje pracovníka Obce Hať  na tel. 595 020 666 nebo 597 589 925.


Jak žádat o výměnu poškozené popelnice? 

Popelnice na komunální odpad musí být poškozena natolik, že ztratila svoji funkčnost. Příčinou bývá uvolněné dno popelnice důsledkem koroze, děravý korpus nebo jeho podstatná deformace, popřípadě upadlé víko. K výměně není určena popelnice jen s mírným stupněm deformace, ke které dochází nejčastěji při výsypu do sběrného vozu, když je naplněna zakázaným druhem těžšího odpadu, například stavební sutí, větším množstvím trávy, zbytků ovoce a zeleniny apod.

Nahlásit bezplatnou výměnu popelnice může občan(ka) obce Hať dvěma způsoby:

a) telefonicky na Obci Hať-  tel. 595 020 666, 597589 925  
b) e-mailem – obechat@obechat.cz

V obou případech je třeba uvést jméno a příjmení uživatele (nájemce) nádoby, bydliště (stanoviště nádoby), počet kusů, popřípadě telefonické spojení na uživatele.

Výměna nádob se realizuje zpravidla do 10 pracovních dnů.


Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních.

Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…).
Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme

 1. Třídění, recyklace, energetické využívání odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech. Z odpadů lze získat i teplo a el. energii v moderních zařízeních na energetické využívání odpadů.
 2. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním).

V obci Hať je  11 separačních hnízd s barevnými kontejnery na tříděný odpad:

 1. vedle parkoviště u nákupního střediska TEMPO na ul. Lipová 8
 2. vedle parkoviště na ul. Lipová 52
 3. parkoviště u nákupního střediska TEMPO na ul. Lipová 223
 4. rozcestí ulice Lipová a Dolina
 5. ulice pod Olšinou
 6. ulice Na Chromině u základní a mateřské školy
 7. ulice Na Chromině  směr na ul. Rychloveckou
 8. ulice Na Chromině  u p. Moravce
 9. ulice Šelvická
 10. ulice K Remízce před mysliveckou chatou HUBERT HAŤ
 11. ulice Lipová - prostranství před ČOV

Správným tříděním odpadu umožňujeme jeho recyklaci a materiálové využití a omezujeme vznik nových sládek.

Papír

Co patří: noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balící papír, lepenka, kancelářský papír

Co nepatří: voskovaný a uhlový papír (kopírák), obvazy, hygienické vložky, mokrý, mastný či jinak znečištěný papír

Plast*

Co patří: sešlápnuté PET láhve, plastové nádoby a láhve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, čisté kelímky od jogurtů, výrobky z plastů, plechovky od potravin a nápojů, obaly od kosmetiky, šampónů, čisticích prostředků

Co nepatří: bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, plastové nádoby od olejů a chemikálií, mastné a znečištěné obaly  

SKLO

Co patří: bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken

Co nepatří: zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry láhví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo znečištěné láhve a nádo

Kontejnery na tříděný odpad

do kontejnerů lze vhazovat i nápojové kartony a plechovky AL

Specifikace jednotlivých druhů odpadů a doporučení k jejich likvidaci:

Směsný komunální odpad

Komunální odpad vznikající činností fyzických osob - občanů po vytřídění využitelných složek a nebezpečného komunálního odpadu, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, konzervy od potravin, popel, znečištěný papír, znečištěné plasty apod., patří do nádob na směsný komunální odpad.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný komunální odpad nevhazujte do nádob na směsný komunální odpad (popelnic), ani do nádob na tříděný odpad, ale odevzdávejte ho u velkoobjemových kontejnerů (2x ročně).Nebezpečným komunálním odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbyté teploměry atd.), znečištěné oleje, mazací tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky a akumulátory.

Stavební odpad

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky vč. jejich směsí, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Je nutno objednat přistavení kontejneru k nemovitosti.

Ostatní kovy

velkoobjemový kontejner umístěný v areálu technického dvoru  ul. Na stráni 1/762.

Prošlé léky

Pokud se léčiva stanou odpadem, považují se vždy za odpad nebezpečný. Kromě sběrného místa jsou povinny odebírat bezplatně prošlé léky všechny lékárny.

Objemný odpad

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, okna, dveře, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany apod. odevzdávejte při přistavení velkoobjemových kontejnerů (2x ročně).

Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v obci Hať -  přistavení a svoz kontejneru: sobota 22.10.2022

Od 08.00 do 11.00 hod. technický dvůr – ulice Na Stráni, Hať

Od 12.00 do 15.00 hod. parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati

Výše uvedený termín pro bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu produkovaných  provozem domácností je určen pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Hať.

Pneumatiky, stavební odpad a odpad z podnikatelské činnosti  nebude možno zde odevzdat.

Nebezpečné odpady - tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie... Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru, pokud je obcí organizován. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.


V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

Praktické info

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:28

Slunce zapadá:15:46

Svátek

Svátek má Jitka

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.

Pranostika na akt. den

Po svaté Barboši střez nosu i uší.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 5. 12. 2022
slabý déšť 5 °C 2 °C
úterý 6. 12. zataženo 6/5 °C
středa 7. 12. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 8. 12. slabý déšť 10/7 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Plánované výpadky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

mapa