Menu
Obec Hať
ObecHať

Odpadové hospodářství

ROK 2024

Kalendář- komunální odpad a BIO odpad pro rok 2024  Typ: XLSX dokument, Velikost: 37.25 kB

Obecně závazná vyhláška obce Hať o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci od 1.1.2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 187.34 kB

Oznámení o vyhlášení právního předpisu Typ: PDF dokument, Velikost: 206.83 kB

Informace ke svozu komunálního odpadu od 01.01.2024 - vzorec pro výpočet výše poplatku Typ: PDF dokument, Velikost: 65.28 kB

 

ROK 2023

Zastupitelstvo obce Hať se na svém 2.zasedání dne 12.12.2022 usnesením č.Z 2/11 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

OZV obce Hať o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci č. 1/2022 (166.69 kB)

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - účinnost od 1.1.2023 (47.43 kB)

Informace ke svozu komunálního odpadu od 1.1.2023 - výpočet výše poplatku:

Výpočet výše poplatku (33.33 kB)

Přihláška k místnímu poplatku z komunálního odpadu (63.57 kB)

Vývoz odpadních nádob  je uskutečněn v LICHÝ TÝDEN  V ÚTERÝ - svoz nádob na směsný komunální odpad - 14ti denní, 1x 4 týdny

ulice:  K Hubertu č. 1, 2, 3, 5, 9, 11, Kostelní, K Remízce, Pod Olšinou, Rozcestí, Rychlovecká, Na Chromině od č. 1 po č. 25, U Dvora, U Pískovny, U Střediska, V Kotlině.


Vývoz odpadních nádob  je uskutečněn v LICHÝ TÝDEN  VE STŘEDU  - svoz nádob na směsný komunální odpad - 14ti denní, 1x 4 týdny 

ulice:  Dělená, Dolina,  K Hubertu,  Lipová, Lomená, Mlýnská, Na Chromině od čísla 29 až po číslo 167, Na Návrší, Na Stavech, Na Stráni, Pekařská, Polní,  Prostřední,  Sportovců, Souběžná, Stolářská, Svazácká,  Šelvická, U Bečvy, U Závodu, U Zahrádek, Uzavřená, Višňová,  V Koutě,  Záhumní. 

 

Přidělení a výměna popelové nádoby

Kdo může o přidělení nové nádoby požádat

O přidělení nádoby může požádat vlastník (spoluvlastník) nemovitosti osobně,  na obci Hať. Obec Hať objedná dodání a vývoz nádoby u společnosti OZO Ostrava, s.r.o., která nádobu dodá do 7-10 dní od objednání. V případě problémů (např. neoznačení novostavby číslem popisným apod.), kontaktuje pracovníka Obce Hať  na tel. 595 020 666 nebo 597 589 925.


Jak žádat o výměnu poškozené popelnice? 

Popelnice na komunální odpad musí být poškozena natolik, že ztratila svoji funkčnost. Příčinou bývá uvolněné dno popelnice důsledkem koroze, děravý korpus nebo jeho podstatná deformace, popřípadě upadlé víko. K výměně není určena popelnice jen s mírným stupněm deformace, ke které dochází nejčastěji při výsypu do sběrného vozu, když je naplněna zakázaným druhem těžšího odpadu, například stavební sutí, větším množstvím trávy, zbytků ovoce a zeleniny apod.

Nahlásit bezplatnou výměnu popelnice může občan(ka) obce Hať dvěma způsoby:

a) telefonicky na Obci Hať-  tel. 595 020 666, 597589 925  
b) e-mailem – obechat@obechat.cz

V obou případech je třeba uvést jméno a příjmení uživatele (nájemce) nádoby, bydliště (stanoviště nádoby), počet kusů, popřípadě telefonické spojení na uživatele.

Výměna nádob se realizuje zpravidla do 10 pracovních dnů.


Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad,…) odděleně od ostatních.

Tím se tedy rozumí správně roztříděný komunální odpad podle své materiální podstaty, který lze posléze opětovně recyklovat a znovu začlenit do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených konkrétní sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…).
Odpad se třídí, aby ho bylo možno recyklovat a tím se šetřilo přírodními zdroji, třídění odpadu má proto hlavně velký ekologický význam.

Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:

Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme

 1. Třídění, recyklace, energetické využívání odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech. Z odpadů lze získat i teplo a el. energii v moderních zařízeních na energetické využívání odpadů.
 2. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. skládkováním).

V obci Hať je  11 separačních hnízd s barevnými kontejnery na tříděný odpad:

 1. vedle parkoviště u nákupního střediska TEMPO na ul. Lipová 8
 2. vedle parkoviště na ul. Lipová 52
 3. parkoviště u nákupního střediska TEMPO na ul. Lipová 223
 4. rozcestí ulice Lipová a Dolina
 5. ulice pod Olšinou
 6. ulice Na Chromině u základní a mateřské školy
 7. ulice Na Chromině  směr na ul. Rychloveckou
 8. ulice Na Chromině  u p. Moravce
 9. ulice Šelvická
 10. ulice K Remízce před mysliveckou chatou HUBERT HAŤ
 11. ulice Lipová - prostranství před ČOV

Správným tříděním odpadu umožňujeme jeho recyklaci a materiálové využití a omezujeme vznik nových sládek.

Papír

Co patří: noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balící papír, lepenka, kancelářský papír

Co nepatří: voskovaný a uhlový papír (kopírák), obvazy, hygienické vložky, mokrý, mastný či jinak znečištěný papír

Plast

Co patří: sešlápnuté PET láhve, plastové nádoby a láhve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, čisté kelímky od jogurtů, výrobky z plastů, plechovky od potravin a nápojů, obaly od kosmetiky, šampónů, čisticích prostředků

Co nepatří: bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, plastové nádoby od olejů a chemikálií, mastné a znečištěné obaly  

SKLO

Co patří: bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken

Co nepatří: zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry láhví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, plné nebo znečištěné láhve a nádo

Kontejnery na tříděný odpad

do kontejnerů lze vhazovat i nápojové kartony a plechovky AL

Specifikace jednotlivých druhů odpadů a doporučení k jejich likvidaci:

Směsný komunální odpad

Komunální odpad vznikající činností fyzických osob - občanů po vytřídění využitelných složek a nebezpečného komunálního odpadu, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, konzervy od potravin, popel, znečištěný papír, znečištěné plasty apod., patří do nádob na směsný komunální odpad.

Nebezpečný odpad

Nebezpečný komunální odpad nevhazujte do nádob na směsný komunální odpad (popelnic), ani do nádob na tříděný odpad, ale odevzdávejte ho u velkoobjemových kontejnerů (2x ročně).Nebezpečným komunálním odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), znečištěné oleje, mazací tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky a akumulátory.

Stavební odpad

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky vč. jejich směsí, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Je nutno objednat přistavení kontejneru k nemovitosti.

Ostatní kovy

Sběrné místo v Hati na ulici Pod Olšinou (bývala skládka). 

Prošlé léky

Pokud se léčiva stanou odpadem, považují se vždy za odpad nebezpečný. Kromě sběrného místa jsou povinny odebírat bezplatně prošlé léky všechny lékárny.

Objemný odpad

Sběrné místo v Hati na ulici Pod Olšinou (bývala skládka): otevřeno úterý 15.00 - 18.00 hod., sobota 8.00 -11.00 hod.

Budeme přijímat objemný odpad pocházející z provozu domácnosti, tj. rozložený nábytek, koberce, matrace, textil a další. Odebírat nebudeme pneumatiky, které podléhají systému zpětného odběru. Odebírat budeme odpad o objemu 1 m3 za domácnost a rok - malý přívěsný vozík za osobní automobil. 

Bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu produkovaných  provozem domácností je určen pouze pro občany s trvalým pobytem v obci Hať.


V případě, že v určitém časovém úseku produkujete těchto odpadů velké množství – provádíte např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

Praktické info

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:36

Slunce zapadá:21:02

Svátek

Svátek má Jan

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Bylo-li počasí před Janem sychravé, bude po Janu mírně pršlavé, neboť svatý Jan chce mít svůj déšť.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, pondělí 24. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 17 °C
úterý 25. 6. déšť 18/15 °C
středa 26. 6. slabý déšť 23/13 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Plánované výpadky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky 

mapa